PowerPoint - Pengira Perkataan

Mengira bilangan sebenar perkataan dalam dokumen anda

i

Tarik & lepas fail anda di sini atau

Dengan memuat naik dokumen, anda bersetuju dengan terma dan syarat kami.